Kamp otvoren 20.06. - 01.10.2020
Rezervirajte
Rezervacije Tel: +385 (0)21 741 803
Fax: +385 (0)21 717 447
E-mail: reservation@campvira.com